Nieuwe Cao Open Teelten een feit

De vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met het eindbod van de werkgevers Open Teelten. Daarmee is de nieuwe cao met een looptijd van twee jaar een feit. In deze cao is onder andere afgesproken dat werknemers een loonsverhoging krijgen van in totaal 4%. Hierbij is een verhoging van de feitelijke lonen overeengekomen per 1 april 2021 en 1 juli 2022. Op beide data stijgen de lonen met 2%. Verder onderzoeken werkgevers en vakbonden samen hoe huisvesting toekomstbestendiger gemaakt kan worden, en welk prijskaartje daaraan hangt. Ook is er weer een regeling voor onwerkbaar weer.

Bron:
Werkgeverslijn
LTO

Categories:

Tags: