Beste bewoners,

AgroStar Uitzendorganisatie B.V. heeft op 14 juli 2022 een principeverzoek ingediend bij de gemeenteraad voor het ontwikkelen van een huisvestingslocatie voor maximaal 100 arbeidsmigranten op het perceel Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp. Dit zal gaan om een periode van maximaal 10 jaar. Dit verzoek is behandeld door het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de gemeenteraad. Beide organen staan in beginsel positief tegenover deze ontwikkeling, mits de geldende beleidsregels worden nageleefd.

Voordat wij een officiƫle vergunningsaanvraag indienen zouden we graag onze plannen aan u voorleggen. Daarom publiceren wij hieronder informatie over het uitgevoerde verkeersonderzoek, het vernieuwde ontwerp, de ruimtelijke procedure en het beheersplan. Daarnaast willen we u de mogelijkheid geven om mee te denken en beslissen over aanvullende maatregelen en hopen we een klankbordgroep te kunnen samenstellen. Voor meer informatie over dit initiatief of wanneer u zich wilt aanmelden voor de klankbordgroep kunt u een email sturen naar:info@agrostar.nl.


AgroStar Uitzendorganisatie B.V.

Categories: